Mã vùng điện thoại chưa thay đổi ngay từ 01.03.2015

Kể từ hôm nay 01.03, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố sẽ có sự thay đổi.

Nghị quyết 19: Tấn công vào thành trì của trì trệ

Nghị quyết 19 mang tính lịch sử đang đánh trực diện vào thành trì trì trệ của thủ tục và quan liêu, cản trở sự làm ăn thuận lợi của người dân và doanh nghiệp. Tiếc rằng, thành trì đó đã quá chắc chắn.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định ATIGA

Để được hưởng ưu đãi về thuế quan, người nhập khẩu hàng hóa từ một nước thành viên ASEAN cần tuân thủ Quy tắc xuất xứ theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (gọi tắt là Hiệp định ATIGA).

Không sử dụng tiền mặt để góp vốn doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp (DN) theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013 về thanh toán bằng tiền mặt.

Thông tư 200 của Bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 22.12.2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20.03.2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người lao động

Chính phủ vừa ban hành nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2015.

Thuận lợi và khó khăn

Tháng 1.2015, nhiều luật, nghị định và thông tư có hiệu lực thi hành, liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Một số quy định mới được cho là thuận lợi hơn, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp “siết lại”.

Thông tư số 41/2014/TT-BCT về lao động nước ngoài

Thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ vủa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong Biểu cam kết dịch vụ vủa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xem theo ngày :
Quảng cáo 2nd
Quy trình mang trái dừa ...
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN BSA
 
Flash MP3 Player
12 CA KHÚC
Hát về hàng Việt

  QUẢNG CÁO 
Designed & Implementation by VietPho Co., Ltd.